Toimetamine

Korras tekstid on hea moodus veenda lugejaid enda usaldusväärsuses, kõnetada arusaadavalt, õigete sõnadega ja sobivas toonis. Heakeelne kirjasõna veebilehel, trükisel või kas või plakatil on lugejale esimene märguanne, et hindate professionaalsust igas aspektis.

Alati saab kokku leppida paindlikumalt ja täpsemalt, ent kaks klassikalist tekstide paremaks tegemise moodust on keeletoimetamine ja korrektuur. Hinnaarvestuse aluseks on standardlehekülg ehk 1800 tähemärki (sh tühikud) ning suurema töömahu tõttu on toimetamise hind kõrgem kui keelekorrektuuril. Toimetamine on põhjalikum ja hõlmab endas ka korrektuuri.

KEELETOIMETAMINE

Keeletoimetamise käigus parandab toimetaja õigekirjavead, korrigeerib sõnastust ja sõnavalikut, ühtlustab terminoloogia, asendab tarbetud kordused sünonüümidega jne. Samuti kohandab toimetaja stiili, võttes aluseks autori eesmärgid ja teksti funktsiooni. Keeletoimetamine võib vahel tähendada tekstis kui tervikus suuremaid ümberkorraldusi. Toimetatud tekst on ladusam ja selle sõnum arusaadavam, täpsem ja/või haaravam.

KORREKTUUR

Keelekorrektuur sobib paremini juba väga hästi läbi mõeldud tekstile, sest selle käigus saab tekst kergema lihvi kui toimetamisel. Parandatakse kirja- ja trükivead, kuid stiili ja sisu üldiselt ei muudeta. Samuti ei kontrollita teksti loogilisust ega ka näiteks tõlketeksti vastavust originaalile.

MUUD TEKSTITÖÖD

Andke teada, kui vajate ka teksti koostamist, väljastusülevaatust või midagi muud seonduvat. Sageli on mõistlik kõik toimingud tekstiga ära teha ühekorraga.