Ettevõte

Luum on väike värske keelebüroo. Tõlgime paarist oma lemmikkeelest ja toimetame eri valdkondade tekste. Kõiki keeletöid teevad tõlkijad ja toimetajad, kellel on nii erialane haridus kui ka parasjagu kogemusi.

Parim tulemus sünnib koostöös. Seepärast peame tähtsaks klientide soovid ja vajadused täpselt läbi rääkida. Kindlasti on sama eesmärk igal auväärsel keelebürool, ent mida suurem on asutus, seda rohkem lülisid kliendi ja tekstidega tegelejate vahele jääb – nii on ajakulu suurem ja mitmejärgulises teabevahetuses läheb sageli üht-teist kaotsi. Seepärast eelistame suhelda oma teenuse tellijatega otse.